Home CTZ 2012
CTZ activiteiten 2012

Activiteiten CTZ in 2012

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij.
Naast deze activiteiten verricht de CTZ in toenemende mate ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO Zweefvliegen.

In 2013 zal Hein van Leeuwen terugtreden als Accountable Manager van de CAMO. Zijn rol wordt dan overgenomen door Jaap Vis. Vooruitlopend op deze overdracht is Jaap Vis in het najaar van 2012 betrokken bij de CTZ activiteiten.

In 2012 is de CTZ eenmaal (27 oktober) bijeen geweest voor onderling overleg. Daarnaast is er over lopende zaken onderlinge afstemming geweest via telefoon en e-mail contact.

Opleidingen

Het jaar 2012 stond voor de CTZ in het teken van de opleiding en bijscholing van technici. Hierbij hebben we de focus gelegd op een drietal terreinen:

  1. Kompascursus
  2. Kunsstof Workshop
  3. Theoriecursus AML (Kadercursus voor Instructeurs en Technici; uitgevoerd door de KNVvL Regio Zuid)
Uit het grote aantal aanmeldingen blijkt dat deze cursussen in een behoefte voorzien. Ruim zestig technici en technici in opleiding zijn dit jaar op deze manier bijgeschoold op zowel de algemene theoretische achtergrond (kadercursus) als enkele specifieke vaardigheden (kunststof) en bevoegdheden (kompas compensatie).

Ad 1. Kompascursus

In samenwerking met Koos Tromp zijn op 28 april en 5 mei, twee kompascursussen georganiseerd. Beide dagen werden goed bezocht en waren erg leerzaam. Zeventien (aspirant) technici hebben de bevoegdheid Compenseren van vliegtuig (bol)kompassen behaald.
Een cursusbeschrijving en de theorie van de cursus zijn beschikbaar op de pagina Technicus (opleiding).

Ad 2. Kunststof workshop

In het weekeinde van 22-23 september 2012 is op het Service Center Terlet weer een kunststofworkshop gegeven. Deze workshop was een samenwerking tussen KNVvL-CTZ en het SCT.

Zoals gebruikelijk begon de workshop met een bijzonder interessante inleiding door Louis van Rijn over de toepassing en eigenschappen van kunststof in zweefvliegtuigen. Na een presentatie over reparaties hiervan door SCT-er Peter Jansen konden de cursisten aan de slag in de wederom zeer goed voorbereide werkplaats. Daar is bijna 2 dagen hard gewerkt ook onder deskundige begeleiding van Peter, Sikko, Bobo en Andre van het SCT.

Op zondagnamiddag mochten 24 cursisten het diploma in ontvangst nemen uit de handen van Frank Beemster (voorzitter KNVvL-CTZ en Coördinator Continuing Airworthiness van de KNVvL CAMO Zweefvliegen). Hierna werd deze, voor de deelnemers en hun zweefvliegclubs, bijzonder nuttige workshop afgesloten.


Presentatie Peter Jansen

Gat in de vleugel slaan

Deskundige begeleiding

Aan het werk

Deelnemers

Ad 3. Kadercursus KNVvL Regio Zuid

De Regio Zuid van de KNVvL afdeling zweefvliegen heeft een traditie voortgezet door opnieuw een theoriecursus voor instructeurs en technici te organiseren. De CTZ is blij dat deze kadercursus dit jaar weer doorgang heeft kunnen vinden.

Door de implementatie van nieuwe EASA regels voor zowel de instructeursopleiding (2013) als de opleiding voor technici (2015), zal de inhoud van beide theoriecursussen de komende jaren ingrijpend gaan veranderen. Een record aantal van 24 deelnemers, zijn met deze cursus voorbereid op de examens 'oude stijl'.

EASA regelgeving

Via Notices of Proposed Amendment (NPA) publiceert EASA de door hen voorgenomen wijzigingen in regelgeving. Deze NPA's zijn voorzien van een inspraakronde waar de betrokkenen feedback kunnen geven op de voorgenomen wijzigingen in de regelgeving. In 2012 zijn er een tweetal voor ons relevante NPA's gepubliceerd.

NPA2012-15 nieuwe licenties B2L en L voor onderhoudstechnici

In november 2012 hebben Hugo, Jaap en Mark een door EASA georganiseerde workshop over dit onderwerp bijgewoond. Op een aantal punten van de NPA heeft de CTZ verbetervoorstellen gedaan, waarbij onze focus voornamelijk op de L licenties lag. De nieuwe B2L en L licenties zullen vanaf september 2015 gebruikt worden. Vanaf die datum is de afgifte en het gebruik van nationale brevetten (AML) niet meer mogelijk. De komende jaren zullen we het nieuwe opleidings- en examinerings-model verder vorm moeten geven.

NPA2012-17 Vereenvoudigingen Part-M voor General Aviation

In november 2012 hebben Hugo, Jaap en Mark een door EASA georganiseerde workshop over dit onderwerp bijgewoond. Dit voorstel behandelde de eerste fase van de vereenvoudigingen van Part-M voor de General Aviation. Alle voorstellen van deze eerste fase betroffen vereenvoudigingen van AMP en ARC proces. Tevens is aandacht besteed aan het standaardiseren van de regels op dit gebied (denk daarbij aan de verschillen tussen een Nederlandse AMP en Duitse IHP).

Er worden mogelijkheden geboden om onderhoudsorganisaties (met b.v. subpart-F erkenning) naast het uitvoeren van de ARC inspectie ook het ARC certificaat af te laten geven. Ook worden er standaarden gezet voor een minimaal onderhoudsprogramma. In Nederland heeft de KNVvL CAMO al een Part-M subpart G erkenning. Aangezien wij in Nederland al een gestandaardiseerd onderhoudsprogramma hebben en het ARC proces binnen de CAMO is geregeld, zijn de voorgestelde wijzigingen voor ons minder relevant.

We zullen de voorgestelde wijzigingen van de tweede fase op de voet volgen.

Regionaal overleg

In 2012 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2012

Download hier het Jaarverslag 2012 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).