Home CTZ 2011
CTZ activiteiten 2011

Activiteiten CTZ in 2011

CTZ Algemeen

De CTZ is een onafhankelijke adviescommissie voor technische zaken binnen de Nederlandse zweefvliegerij. Daarnaast verricht de CTZ in toenemende mate ondersteunende werkzaamheden voor de CAMO Zweefvliegen.

In 2011 is de CTZ driemaal bijeen geweest voor onderling overleg. De vergaderdata waren 22 januari, 12 maart en 10 december. Met ingang van de vergadering op 12 maart traden Hugo Ording (ZC Volkel) en Mark Verhagen (Vliegclub Haamstede) toe tot de CTZ. Zij vervingen daarmee de terugtredende leden Piet Standaart en Rob Kleijn.

In juni ging de vernieuwde CTZ website www.ctz.zweefportaal.nl live. De CTZ website is vanaf dat moment integraal onderdeel van het Zweefportaal.

CAMO

Op 9 maart is er overleg geweest tussen IVW en de KNVvL CAMO. Bekijk hier de notulen van dat overleg.

Naar aanleiding van ervaringen met het nieuwe nummeringsysteem voor ARC's en AMP's, is er in april een aangepaste versie van de werkinstructies voor ARC en AMP inspecteurs gedistribueerd. Kort daarop volgden aangepaste richtlijnen voor de administratie van de ARC en AMP inspecteurs. De administratie kan nu ook in digitale vorm bewaard en bij een audit overlegd worden.

In juli is er tevens een werkinstructie gepubliceerd waarmee CAMO inspecteurs ARC verlengingen van Duits geregistreerde zweefvliegtuigen kunnen uitvoeren.

Op 14 juli heeft de CAMO een audit gehad welke door een tweetal IVW inspecteurs is afgenomen.

Landelijke technici conferentie

Op 24 september 2011 organiseerde het CTZ de twee-jaarlijkse nationale technicusdag, deze keer op Terlet waar we te gast waren bij het Service Center en de Gelderse zweefvliegclub.Verslag van de conferentie (Thermiek najaar 2011)

Aankondiging conferentie
Uitnodiging
Agenda

Ochtend programma
Opening en mededelingen (Frank Beemster)
CTZ website (Mark Verhagen)
Stand van zaken CAMO (Frank Beemster)
MD-NL-2011-002 (Mark Verhagen)
Presentatie IVW

Middag programma
Presentatie Glider-tracking, (Jens Bouma)
Presentatie stroomvoorziening, (Noud Vermeulen)
Presentatie/show DG-1001TE, (Jelmer Wassenaar)

IVW / EASA

In juli 2011 is er overleg geweest met IVW over de interpretatie en implementatie van MD NL-2011-001 One-time variations to maintenance intervals. De resultaten van dit overleg zijn verwerkt in de presentatie op de technici conferentie over dit onderwerp.

Begin oktober heeft het CTZ mede namens een aantal CAMO inspecteurs feedback gegeven op de proposed MD-NL-2011-002 Periodic functional check requirements.

Op 27 oktober hebben Frank en Hugo de EASA Part-M General Aviation Workshop bijgewoond.
Deelnemers uit alle EASA landen deelden hun ervaringen met Part-M. De algemene mening was dat Part-M voornamelijk geschreven is voor de grote luchtvaart wat de implementatie voor de kleine luchtvaart bemoeilijkt. De kosten en administratieve werklast zijn verhoogd maar de veiligheid niet. Daarmee voldoet EASA niet aan de bij de oprichting beloofde doelstellingen. Het blijkt dat we de zaken in Nederland goed voor elkaar hebben, mede dankzij de KNVvL CAMO en de privileges die IVW aan onze sector gedelegeerd heeft. Hierdoor kunnen de KNVvL leden eenvoudig en goedkoop van de CAMO diensten gebruik maken. Een aantal andere landen behoudt de tussenkomst van de nationale overheden, met bijbehorende administratie en kosten. Op de langere termijn gaat EASA een werkgroep bekijken hoe de regelgeving voor de kleine luchtvaart te vereenvoudigen is.
De feedback die EASA tijdens de workshop heeft gekregen is samengevat in dit document.

Begin december 2011 neemt Piet de Geus bij IVW afscheid als beheerder van het luchtvaartuigregister. Namens de KNVvL CAMO en CTZ zijn Hein en Frank aanwezig bij de afscheidsreceptie.

Regionaal overleg

In 2011 heeft de CTZ drie vergaderingen van de technici in de regio Zuid bijgewoond. Klik hier voor de notulen.

Jaarverslag 2011

Download hier het Jaarverslag 2011 van de commissie CTZ (uit het jaarverslag van de KNVvL afdeling Zweefvliegen).