Home Technicus Tools

Als technicus moet je niet alleen goed zijn met je handen. Je moet ook je werk correct documenteren. Hieronder staan enige voorbeelden en tips voor je werk als technicus, hoe je technicus kan blijven en hoe je je bevoegdheid kan uitbreiden als je nu nog beperkingen of limitaties hebt.

De Workorder en vrijgave voor gebruik (ML.a.801 (e), AMC1 ML.A.801 (e))

Technici en eigenaren moeten werkzaamheden aan vliegtuigen documenteren en vastleggen. Dit doe je op een document dat doorgaans “Workorder” genoemd wordt.
Op een Workorder (voorbeeld is bijgevoegd) staan:

 • Gegevens van het toestel, motor, propeller
 • Gegevens van de eigenaar
 • De uit te voeren werkzaamheden (defect, reparatie, inspectie)
 • Hoe de werkzaamheden uitgevoerd zijn (brondocumenten, herkomst van materialen)
 • Gegevens over de uitvoering van de reparatie of inspectie.
 • Handtekening en naam van de bevoegde persoon die de werkzaamheden uitvoert
 • Verantwoordelijke voor de vrijgave volgens ML.A.801 (e) en de AMC.(ML.A.803 voor piloot /eigenaar).
  Vergeet niet de zin:

  “certifies that the work specified, except as otherwise specified, was carried out in accordance with Part-ML, and in respect to that work, the aircraft is considered ready for release to service”

 • De technicus die het toestel vrijgeeft voor gebruik dient ervoor te zorgen dat:
  • de workorder ondertekent is
  • er een vermelding gemaakt wordt in het journaal met verwijzing naar de workorder
  • een kopie van de workorder aan de eigenaar gegeven wordt voor in vliegtuigadministratie
  • werkt zijn technicus logboek bij en bewaart zelf een kopie van de workorder en eventuele documenten (kopie FORM-1, verslag van de werkzaamheden, foto’s)

CS-STAN, Standaard changes en repairs

Zoals je weet mag je als technicus of eigenaar niets aan een vliegtuig veranderen. TENZIJ:…..!

 • Er een instructie is van de overheid, zoals een AD
 • Er een TCDS, TM, SB, maintenance instructie, o.i.d. is van de fabrikant van het toestel
 • Er een supplementary type certificate is (STC)
 • Er een Standaard Change of Standaard Repair bestaat
 • In alle andere gevallen moet je een minor of major change / repair aanvragen bij EASA en daarna pas mag je het toestel modificeren of repareren
Gelukkig bestaat het EASA Document CS-STAN. Hierin vind je veel standaard modificaties en reparatiemethoden voor zweefvliegtuigen.
Voorbeelden van standaard changes zijn: Inbouw van Flarm, zonnepanelen, LiFePo4 accu’s, 8,33 kHz radio’s etc.

Als je apparatuur inbouwt op basis van CS-STAN moet je de inbouw documenteren volgens de eisen van de standaard change en daarvoor EASA formulier 123 gebruiken. Ref.: AMC1 ML.A.801 Aircraft certificate of release to service.

De Altmoc voor currency eisen

De eisen (100 dagen in twee jaar) vermeld in Part 66.A.20(b)2 en de AMC zijn voor zweefvliegtechnici niet haalbaar. Gelukkig heeft ILenT dat ook ingezien en een ALTMOC (alternative method of compliance) gemaakt.

 • ILenT heeft een ALTMOC gepubliceerd voor het voldoen aan ervaringen eisen. (Controleer altijd de officiële versie op de site van de overheid).
 • De eis is nu 4 jaarinspecties in twee jaar.
 • Indien je niet aan 4 jaarinspecties komt, mag je elke jaarinspectie vervangen door 5 ander werkzaamheden.
 • Een van de eisen in de wet en ook in de ALTMOC is dat de technicus een logboek bijhoud. De versie op de site voldoet. Je mag ook zelf een logboek maken.

Andere nuttige documenten

De volgende documenten kunnen ook van nut zijn bij uw werkzaamheden:

Technicus worden, blijven of je bevoegdheid uitbreiden

Als (kandidaat) technicus heb je te maken met KIWA register. Op de site van KIWA register vind je na goed zoeken een formulier waarmee je een PART 66 AML kan aanvragen, uitbreiden en verlengen. Een kopie is hier bijgevoegd ter oriëntatie. Controleer altijd de KIWA Register site voor het actuele formulier.

Bij verlengen hoef je geen bewijs aan te leveren van ervaring. Bij uitbreiding of een initiële aanvraag moet je bewijs meeleveren.
Dat zijn je theorie certificaten + bewijs van praktijkervaring.
Als je limitaties wilt wegwerken, dan kan je in het conversierapport lezen aan welke eisen je moet voldoen.
Het theorie examen kan je bij de KNVVL doen.

Technicus worden of uitbreiden
Om technicus te worden moet je theoretische kennis aantonen. Je kan examen doen bij de KNVVL. Je krijgt certificaten die 10 jaar geldig zijn. Ook als je beperkingen wilt wegwerken zoals motoren, ELA-1 of radio’s en transponders, dan moet je één of meer examens doen bij de KNVVL.

Praktijkervaring aantonen
Voor deze praktijkervaring bestaat ook een document. (Controleer de KIWA site op de actuele versie). Op dit KIWA formulier vul je netjes al de klussen in die je gedaan hebt. Je verwijst naar de workorders en voegt kopieën van de workorders toe. Je laat je mentor ondertekenen (“On the Job Training”). Houd ook bij hoeveel dagen je aan een klus werkt. Denk dan aan: voorbereiding, theorie leren, manuals lezen, materiaal bestellen, klus uitvoeren, testen, documenteren, bij werken van vliegtuigadministratie en boorddocumenten, je eigen administratie. Het KIWA document tbv praktijkervaring is best complex.
Samengevat geldt het volgende:

 • Voor een initiële nieuwe licentie (L1, L1c of L2, L2c) moet je minstens twee jaar praktijkervaring aantonen (aanvang – einde), (zie 66.A.30 (a)2b)). Dat mag je in de weekends uitvoeren.
 • Voor een uitbreiding b.v. van L1 naar L2 of van L1C naar L1, moet je minstens een jaar ervaring hebben.
 • Tenminste een jaar ervaring moet recent zijn bij een tweejarig traject (66.A.30 (d))
 • Ervaring opgedaan in de voorafgaande 10 jaar mag je meetellen (zie 66.A.30 (f)) en AMC 66.A.30(c). Dus 50% recent, de rest van de ervaring moet opgedaan zijn in de periode tot 7 jaar voor de aanvraag. De rest van ervaring mag tot 10 jaar terug
 • Je moet > 50% uitgevoerd hebben van de beschreven taken. Die 50% moet verdeeld zijn over alle categorieën. Dus niet b.v. 100% alle hout items en geen blik ervaring. (zie 66.A.30 (c)).
 • MAAR je moet altijd tenminste 5 jaarinspecties uitgevoerd hebben bij de initiële aanvraag.
Bron:
 • 66.A.30 Basic experience requirements
 • AMC 66.A.30(a) Basic experience requirements paragraaf 3 en 4
 • AMC 66.A.30(c) Basic experience requirements
 • Appendix VII — Basic knowledge requirements for category L aircraft maintenance licence
 • Appendix II — Aircraft Type Practical Experience and On-the-Job Training - List of Tasks