Home Technicus Cursussen & Workshops
 Kompascursus

Voor het compenseren van bolkompassen in (motor)zweefvliegtuigen is een aparte bevoegdheid vereist. Deze bevoegdheid kan alleen verkregen worden door deel te nemen aan de kompascursus. Deze cursus wordt bij voldoende belangstelling (10 personen) door de CTZ georganiseerd en is tussen 2008 en 2012 inmiddels vier maal gegeven.

De kompascursus bestaat uit een theoretisch een een praktisch gedeelte. De theorie voor deze cursus kan hiernaast gedownload worden. Na afleggen van het theorie-examen wordt de procedure voor kompascalibratie en compensatie in de praktijk gebracht.

Bij succesvolle afronding van deze cursus krijgt de deelnemer een certificaat. Met dit certificaat kan bij AML verlenging verzocht worden om de bevoegdheid Compenseren van vliegtuig (bol)kompassen op het AML bij te schrijven.

Microsoft Excel Worksheet
calibratie-
stuurtabel.xls
Kompascursus
 Kunststof workshop

Door het Service Center Terlet wordt bij voldoende belangstelling (ongeveer 25 personen) een twee-daagse kunststof workshop georganiseerd (gemiddeld één maal in de drie jaar).

Naast enige theorie over het gebruik van kunststoffen en de afwerking daarvan, bestaat het grootste deel van de cursus uit het oefenen van praktische vaardigheden op dit gebied. Denk daarbij aan het maken, repareren en afwerken van een gat in bijvoorbeeld een vleugel. Na afloop van de workshop krijgt de deelnemer een certificaat van deelname.

Lees hier meer over de kunststof workshop van het Service Center Terlet.

 Workshop houtreparatie

In Nederland waren er op het gebied van het onderhouden en repareren van houten (zweef)vliegtuigen geen opleidingen en/of workshops.
De Vereniging Historische Zweefvliegtuigen (VHZ) heeft als doel het instant houden van historische houten zweefvliegtuigen en vind het daarom belangrijk deze kennis te verspreiden.
Sinds een aantal jaren wordt daarom door de VHZ samen met een gast club bij voldoende belangstelling een houtreparatie-workshop georganiseerd (eerste twee weekeinden van oktober).
Naast enige theorie over hout en de afwerking daarvan, bestaat het grootste deel van de cursus uit het oefenen van praktische vaardigheden op dit gebied. Denk daarbij aan het maken, repareren en afwerken van een gat in bijvoorbeeld een vleugel.
Daarnaast is het boek “Houten zweefvliegtuigen & techniek” met reparatie–, onderhoudsadviezen en handige tips is te koop.

Lees hier meer over de houtreparatie-workshop.

 Stage plaats als vervolg op de cursus hout

De Vereniging Historische Zweefvliegtuigen (VHZ) biedt leden de mogelijkheid de ervaring met het herstellen van houten zweefvliegtuigen te vergroten.
Daarvoor hebben we verschillende technici binnen de VHZ bereid gevonden een stageplaats aan te bieden bij de restauratie projecten die er in Nederland in uitvoering zijn.
De restauratie projecten liggen verspreid over Nederland. De projecten verkeren in verschillende fases van het restauratieproces, dat betekent dat in het ene project veel hout en triplex herstel plaats vindt en bij het andere project men bezig is met het indoeken.