Home Technicus Conversie Nationale Bevoegdheid naar Part 66 L
De bestaande technici bezitten een Nederlands Bewijs van bevoegdheid voor onderhoud aan zweefvliegtuigen en motorzwevers in de categorie A (airframe), B (motoren), C (avionica).
De bevoegdheden A, B, C worden omgezet (geconverteerd) naar een PART 66 bevoegdheid in de categorie L2. Op je L2 bevoegdheid wordt beschreven welke werkzaamheden je mag uitvoeren.
De conversie van je bevoegdheden vindt plaats tussen oktober 2019 en oktober 2020.
De uitgifte van de L2 bevoegdheden en de conversie blijft bij KIWA.

De conversie vindt plaats volgens het conversierapport van ILenT. In het rapport staat ook hoe je beperkingen (limitaties) kan wegwerken.

Bron: Verordening EU 2018/1142.